Regresar

DESCARGAR O DICIONARIO

A Delegación en Galicia do “Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos” co ánimo de divulgar e melloralo coñecemento do eido da Construción Naval en Galicia, permite o aceso libre e gratuito a este dicionario, podendedo desgarcarse de balde. A obra ten a licenza Creative Commons 2.5 ES: Recoñecemento-Compartir.