Regresar

Sobre o Dicionario

O Dicionario Galego de Construción Naval contén voces e sinónimos galegos da construción naval. Define perto de 2000 voces en galego, e inclúe a tradución dos termos ao castelán, portugués e inglés.

O Dicionario foi realizado pola Delegación en Galicia do "Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos". Está cofinanciado pola Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia.

Equipo técnico

Autores:

  • Teresa Fagúndez Díaz
  • Gustavo Luca de Tena
  • Primitivo González López
  • Manuel Andrés Picallo Chao
  • María Jesús Piñeiro Domínguez
  • María do Carmo Souto Negrete

Revisión Técnica:

  • Guillermo Gefaell Chamochín

Consultoría e Tecnoloxía:

  • 3.14 Financial Contents, SL

Maquetación e deseño da cuberta:

  • Proxectos Gráficos Aldine Ferrol, SL

Algunhas voces do Dicionario foron recollidas grazas ás achegas de profesionais do sector. Entre eles agradecemos a súa colaboración a:

Estaleiros Lojo (Rianxo): D. Ángel Lojo.
Estaleiros Baladiño (Cabana de Bergantiños): D. Martín Senande.
Navantia (Ferrol): D. Rafael Saura, D. Fernando Álvarez, D. Guillermo Varela.
Carpintería de Ribeira Francisco Fra Rico (San Ciprián, Cervo): D. Francisco Fra Rico.
Estaleiros Armón Burela (Burela): D. Juan Pernas, D. Carlos López.
Barco Boniteiro de Burela (Burela): D. Nolo Abad.